(hoofd)aannemers, onderaannemers, nevenaannemers

From Termhotel.com


  • hoofdaannemer = general contractor, main contractor, principal contractor
  • aannemer = contractor, building contractor
  • onderaannemer = subcontractor
  • nevenaannemer = co-contractor (JurLex)

I am not 100% sure about ‘nevenaannemer’. JurLex translates this as ‘co-contractor’, but I have seen various translations, namely:

  • co-contractor
  • other contractor
  • associate contractor
  • secondary contractor
  • ancillary contractor

Usage examples

‘Opdracht verstrekking aannemer

De contractering van aannemers gaat doorgaans op basis van bestek plus tekeningen, waarvan de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 1989) onderdeel zijn. De aannemer is verplicht het werk uit te voeren zoals aangegeven op de mede door hem goedgekeurde tekeningen. Daarnaast is de aannemer ook aansprakelijk voor geleden schade aan het werk door bijvoorbeeld onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van zijn personeel of leveranciers. De aannemer is niet meer aansprakelijk wanneer hij het werk heeft opgeleverd.

Onderaannemer

Een aannemer kan in de meeste gevallen niet alle werkzaamheden zelf uitvoeren. Om alle werkzaamheden uit te voeren gaat de hoofdaannemer in zee met onderaannemers. Onderaannemers zijn veelal specialisatie bedrijven. Zij richten zich op specialen onderdelen van het bouwproces. Voorbeelden van een onderaannemer zijn stukadoors, schilders en tegelzetters.

Nevenaannemer

Naast onderaannemers zijn er ook nevenaannemers, zij hebben een contract met de opdrachtgever. Veelal zijn dit de werktuigbouwkundige en de elektrotechnische aannemers. De aannemer zorgt voor het contact tussen de verschillende nevenaannemers.’ (https://www.leerwiki.nl/lifestyle/wonen/onderhoud/huis/huis-bouwen/27293/wat-doet-een-aannemer/)


‘De casus in deze uitspraak betrof de relatie opdrachtgever-hoofdaannemer-onderaannemer maar heeft evenzeer betekenis voor de relatie nevenaannemer-opdrachtgever-nevenaannemer. Wanneer een nevenaannemer wanpresteert jegens de opdrachtgever dan bestaat derhalve de mogelijkheid voor de andere nevenaannemer die daardoor mogelijk schade lijdt, zijn schade te verhalen op de wanpresterende nevenaannemer, en wel op basis van onrechtmatige daad. Of dat concreet mogelijk is, hangt dus van de hierboven geschetste omstandigheden af. (https://www.heijltjes.nl/nieuws/2145-is-een-wanpresterende-onderaannemer-door-de-opdrachtgever-rechtstreeks-aansprakelijk-te-houden)

References

External links