Aanbrengen

From Termhotel.com
  • (van gegadigde) introduce
  • (veranderingen) make