Aanhangig

From Termhotel.com
aanhangig =
pending
before the court, before the courts
sub judice[1] 
aanhangig zijn =
to be pending
to be before the court
een zaak bij de rechtbank aanhangig maken =
to bring a matter before the court
to take a matter to court

BEGRIPPEN IN DE RECHTSPRAAK, Raad voor de rechtspraak

Aanhangig maken
‘Het starten van een procedure bij de rechter; in een strafproces gebeurt dat door een dagvaarding of een oproep door de officier van justitie, in een civiel proces door een dagvaarding door de eisende partij aan de gedaagde partij of een verzoekschrift aan de rechter.’