Afvoer; afvoeren, drainage, draineren, drainering

From Termhotel.com

Dutch

 • afvoer
 • afvoeren
 • drainage
drainage
1·het draineren (1)
synoniem: ontwatering
2·(geheel van) voorziening(en) voor de afvoer van overtollig water
synoniem: ontwatering
3·het draineren (2) m.b.v. een drain
draineerbuis = drain(pipe) 
draineren = drain; underdrain (ontlasten van het water) 
drainering = drainage = draining 

(Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14e ed. (2005).)

English

 • [BUILD.] (van vloeistoffen) drainage
 • [BUILD.] (goot) drain
 • (water) drain away / off
 • (verzenden) dispatch, despatch
 • [BUILD.] discharge
 • [ELECTRON.] drain
 • (van warmte) dissipation
 • (van afval) disposal
 • (vervoer naar elders) transport; conveyance/convey; removal/remove
 • (van zijn voorgenomen route af) lead away; shunt; divert
 • (het afwaarts voeren) drainage; discharge
 • (pijp: kachel) flue
 • (pijp: voor gassen e.d.) exhaust (pipe)
 • (pijp) drain(pipe), fall(pipe); outlet, waste(pipe)
 • (naar beneden / afwaarts voeren) carry off / down; lead down

Examples

de afvoer van goederen =
transport / conveyance / removal of goods
discharge
Allow (a liquid, gas, or other substance) to flow out from where it has been confined