Agentuur

From Termhotel.com

Dutch

  • agentuur

English

  • agency
  • agents

Examples of usage

agentuurovereenkomst =
agency contract; agency agreement
In geval van een agentuur- of uitbestedingsverhouding op contractuele basis tussen onder deze richtlijn vallende instellingen […] =
In the case of agency or outsourcing relationships on a contractual basis between institutions or persons covered by this […] [src: eur-lex.europa.eu]
Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt op het arbeidsrecht, met bijzondere aandacht voor het grensgebied tussen arbeidsrecht en ondernemingsrecht, zoals agentuur en distributie. =
The main emphasis of his work lies on labour law and in particular on those areas where labour law and company law converge, such as agency and distribution-related issues. [src: holla.nl]]
De zangers regelen de contracten met hun eigen agentuur. =
Singers will then set up any forthcoming contracts through their own agents. [src: internationalvocalcompetition.com]