Application, apply (English-Dutch)

From Termhotel.com

application

 • verzoek
 • verzoek (aanvraag)
 • uitoefening (van een kracht)
 • toepassing: gebruik, aanwending, applicatie
 • inzet (gebruik)
 • applicatie
 • aanvraag; verzoek
 • aanbrenging (van verf)
 • applicatie
 • [COMP.] applicatie
 • ijver; inspanning, aandacht, toewijding

apply

aanbrengen
aanleggen, zetten, (op)leggen, toedienen
toepassen
gebruiken, benutten, in praktijk brengen
 • uitoefenen (van een kracht)
 • toepassen
 • opstrijken
 • opbrengen (van verf, lijm e.d.)
 • opbrengen (met iets bedekken)
 • invullen
 • in praktijk brengen
 • gelden (m.b.t. regels, voorschriften)
 • gebruiken
 • aanwenden
 • aanvragen