Base

From Termhotel.com

English

 • base

Dutch

basis
datgene waarop een lichaam steunt of rust
synoniemen: grondslag, grondvlak, fundament, voet
grondvlak, grondlijn van een wiskundige figuur
bodem
van een container
container base = containerbodem
 • draagvlak
 • fundament
 • voetstuk (onderstel)
 • voet (voetstuk, basis)
 • vestigen
 • uitgangs-
 • stoel (basis, voet)
 • statiefvoet
 • standvlak
 • standplaats
 • sokkel (voetstuk)
 • platinenbodem
 • onderstuk (van een machine)
 • onderplaat (van gereedschap)
 • ondergrond (laag onder iets)
 • ondergrond (grondslag, fundering)
 • ondergrond
 • grondvlak (van een machine)
 • grondvlak
 • gloeilampsok
 • dragermateriaal
 • drager (rechte krachtenlijn)
 • baseren (doen steunen op)
 • basement (voetstuk)
 • aanleg (fundering)
 • [ACOUST.] bas
 • [AUTOMOT.] velgbed, fitting van gloeilamp
 • [BUILD.] sokkel, grondvest, basis (fundament, grondvlak)
 • [CHEM.TECHN.] basis, base
 • [GEOM.] grondvlak, eindvlak
 • [MATH.] grondlijn, basis
 • [METALL.] onedel (m.b.t. metalen)