Beijer

From Termhotel.com
‘Beijer (y) betekenis & definitie

1. Persoon afkomstig uit de landstreek en deelstaat Beieren in Duitsland, of mogelijk iemand die Beierse handelsbetrekkingen onderhield.
2. Deze volksnaam werd in het verleden ook als voornaam gebruikt, zodat hieruit een patroniem kon ontstaan. 
3. Beroepsnaam voor een beiaard of beierman: een klokkenluider. 
4. Men zou ook nog kunnen denken aan een afleiding van het Middelnederlandse woord baij = 'roodbruin', een bijnaam voor iemand met een dergelijke haarkleur. Vergelijk de familienaam (De) Beij en de naam van de bekende 'ros Beijaard' in de legende van de Vier Heemskinderen; de naam van het paard zou zelfs als voorbeeld hebben kunnen dienen.’
 
(https://www.ensie.nl/familienamen/beijer-y @ 2020-03-09)