Bijvoeglijk naamwoord

From Termhotel.com
Dutch = bijvoeglijk naamwoord
English = adjective