Bore (noun)

From Termhotel.com

English

 • bore

Oxforddictionaries.com

bore =
1. The hollow part inside a gun barrel or other tube.
1.1 [OFTEN IN COMBINATION] The diameter of a bore; the calibre: ‘a small-bore rifle’ (synonyms: calibre, diameter, gauge)
1.2 [IN COMBINATION] A gun of a specified bore: ‘he shot a guard in the leg with a twelve-bore’
2. Short for borehole (synonyms: hole, well, shaft, pit, passage, tunnel)

Dutch

 1. binnendiameter
 2. binnenwerkse maat (van buizen)
 3. boor
 4. boorgat; geboord gat, boring [HYDROL., CIV.ENG.]; put (mijnwezen)
 5. boren
 6. boring (diameter) [AUTOMOT.]
 7. diameter (van cilinder)
 8. doorlaat (boorgat)
 9. gat (boorgat)
 10. geboord gat
 11. kaliber (boring van een loop van geweer)
 12. diameter, boring (van een cilinder) [kaliber]
 13. kaliber (middellijn)
 14. kotteren
 15. kottergat
 16. naboren (uitkotteren)
 17. opboren
 18. slaan (van een bron) [MIN.]
 19. uitdraaien [MACH.]
 20. ziel (het inwendige (v.e. vuurwapen)
 21. bore, getijdegolf [(hoge) vloedgolf]
 22. droogstoppel / pruim, zeur(piet / kous), ouwehoer [(pejoratief) vervelend persoon]
 23. saaie boel, gezanik [(informeel) vervelend iets]