CE, Ce

From Termhotel.com

Dutch-English

Ce [CHEM.TECHN.] (cerium)
cerium
CE-markering, CE-merk
CE marking, CE mark, CE approval mark, CE designation

English-Dutch

CE (capital employed)
aangewend vermogen, som van eigen vermogen en lang vreemd vermogen
som van kapitaalgoederen van een onderneming plus de vlottende activa
totaal geïnvesteerd vermogen Gross CE=Total assets, Net CE=Fixed assets plus (current assets less current liabilities)
CE approval directives
CE-voorschriften, CE-markeringsvoorschriften
CE marking directives, CE approval directives, CE marking directives
CE-voorschriften, CE-markeringsvoorschriften
CE plate weight
gewicht CE-plaatje