Compressed

From Termhotel.com

English

  • compressed

Dutch

  • verdicht (samengedrukt)
  • samengeperst
  • plat (van vissen, zaden)
  • samengedrukt (vast in elkaar gedrukt)
  • samengebonden
  • gecomprimeerd (m.b.t. computerdata)
  • gecompacteerd (verdicht)
  • [COMP.] gezipt (gecomprimeerd, verdicht), gecomprimeerd (bijv. m.b.t. bestanden)

Examples

samendrukbaarheid / persbaarheid
compressibiliteit
uncompressed
ongecomprimeerd (bv. data)
niet-samengeperst (bv. schuime)