Cure rate (concrete etc.)

From Termhotel.com

English

  • cure rate

Dutch

  • uithardingssnelheid
Uithardingssnelheden en productiesnelheden beheersen.

Veel omgevingsfactoren hebben invloed op hoe lijmen uitharden en hoe ze over lange periode presteren. Geringe wijzigingen in de temperatuur hebben aanzienlijke veranderingen in de uithardingssnelheid en de opslagduur van lijmen. De meeste organische lijmen kennen een maximale toepassingstemperatuur en indien ze worden blootgesteld aan hogere temperaturen gedurende een langere tijd dan zullen de prestaties aanzienlijk dalen.
Permabond heeft enige richtlijnen ter oriëntatie opgesteld om de invloed van de temperatuur en van andere omgevingsomstandigheden te elimineren of te beheersen.

–https://www.permabond.nl/index.php/adviezen/effecten-van-temperatuur