Door tussenkomst van

From Termhotel.com
See also: tussenkomst, met tussenkomst van

Dutch

  • door tussenkomst van

English

  • through
  • through the intermediary of
  • through the offices of
  • through the good offices of
  • through the agency of

Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal

‘tussenkomst’: 
#3 (juridisch) het zich uit eigen beweging mede partij stellen in een burgerlijk proces, als belanghebbende, zonder zich bij een van de partijen volkomen aan te sluiten
synoniem: voeging (2)

‘voeging’: 
#2 (juridisch) het zich-voegen van een persoon, met machtiging van de rechter, bij een van twee gedingvoerende partijen
#2a (in strafzaken) verenigde behandeling