Dutchcadillac.nl: Woordenboek

From Termhotel.com


  * ALB (Anti Lock Brake) - AntiBlokkeerremSysteem (Honda Accord)

  * ALB (Ant1-Lock Brake) - antiblokkeerremsysteem op 4 wielen (Honda 'S3)

  * alcohol - alcohol

  * align, to - in één lijn brengen, in lijn brengen, richten, tegenover elkaar zetten, uitlijnen (- the matchmarks, to - de merktekens in lijn zetten)

  * alignment - in één lijn brengen, richten,

  * alignment equipment (A) - uitlijnapparaat

  * alignment mark - merkteken

  * alimentation - voeding

  * aliphatic hydrocarbon type - alifatische koolwaterstof (oplosmiddel 1n lak)

  * alkaline - alkaline

  * alkalinity - alkaliteit

  * alPvd resin - alkydhars

  * all-aluminum quad-cam V-B (A) - V-8 motor, geheel v. aluminium met 4

  * bovenliggende nokkenassen

  * all-independent suspension (A) - rondom onafhankel1jke vering

  * over the band - over de gehele golflengte (radio)

  * All Purpose Vehicle (APV) (A) - minibus, -van, multifunctioneel voertulg (o.a. Chevrolet type Lumina APV met 3,1 l. V6 motor, Pontiac Trans Sport, Renault Espace , Toyota Previa), "ruimtevoertulg", voertulg voor alle doeleinden

  * all-steel piston - stalen zulger

  * weather cabriolet - cabriolet met wegklapbear dak (is automodel)

  * weather tire - vierseizoenenband

  * Allen wrench - inbussleutel (ger.), stiftsleutel (ger.)

  * alleviate, to - matigen, opheffen (JE)

  * allow, to - toelaten

  * allowable - toegestaan

  * allowable indicating error - toegestane afwijking (snelheidsmeter)

  * allowance - speling

  * alloy - alliage, legering

  * alloy wheel (A) - lichtmetalen wiel

  * alloyed galvanized sheet metal - gelegeerd gagalvaniseerd plaatstaal

  * ALR (Automatic Locking Retractor) - automatische oprolgordel (v. veiligheidsgordel)

  * alter, to - veranderen, wijzigen

  * alternate - afwisselend

  * alternating current (A.C.) - wisselstroom

alternative - alternatieve, andere mogel1jkheld

alternator - wisselstroomdynamo

- bracket - dynamobeugel, -steun

- drive belt - aandrijfriem v. dynamo

- regulator - spanningsregelaar

aluminum (A) - aluminium

- brazing metal (A) - aluminium soldeermateriaal

- grease (A) - aluminiumvet

- outside elements (A) - aluminium buitenbeplating

- panel van (A) - gesloten vrachtwagen met aluminium wanden

- powder (A) - aluminiumpoeder (kle

although - hoewel

altimeter - hoogtemeter

altitude - hoogte

alumini um

~rpigment in lak)

AM includes LW, MW and SW - AM omvat lange golf, middengolf en korte

golf (radio)

AM station - middengolfstation (radio) A M

ambient temperature - buitentemperataur, omgevings-

- - sensor - buitenluchttemperatuursensor

ambulance vehicle - ambulancewagen, ziekenwagen

american wire gauge (A.W.G.) - meter voor Amerikaanse schroefdraad

amidships (A) - in het midden

amino alkyd - amino alkyd

- - resin - amino alkydhars

- resin - aminahars [thermohardende (synthetische) hars in lak]

ammeter - amperemeter

- with a current-measuring probe - amperemeter met amperemeettang

ammonia - ammonia

among - behorend bij, deel uitmakend v.

amount (AMT.) - bedrag, hoeveelheid

amp rating - stroomsterkte

amperage - amperage, stroomsterkte

- rating - stroomsterkte

ampere - ampere (A)

amperehour - ampere-uur (Ah)

ample - ruim

amplifier - luidspreker, omvormer, versterker

- stabilizer relay - stabilisatie omvormer relais (airco)

- unit - omvormer

amplitude - amplitude, uitslag

- modulation - amplitudemodulatie

AMS (Autogas Management System) - Autogas Management Systeem (Vialle)

AMT. (amount) - hoeveelheid

amyl acetate - amylaceteat (oplosmiddel in lak)

analog type - analoge uitvoering, klok-

analyser - tester

analysis - analyse

anchor - anker

anchorage - bevestiging, verankering

- arm - bevestigingsarm

- - swivel - kanteljuk

- bolt - ankerbout

- link - bevestigingsschakel

- plate - ankerplast (v. trommelrem)

- spring - ankerveer (tussen remschoenen), terugtrekveer

- - point - bevestigingspunt (v. veil.g.)

and so on (a.s.o.) - enzovoort(s) (enz.)

anesthetic - bedwelmend (bv. afbijtmiddel voor lak)

angle - hoek (meetkunde)

- bar - hoekijzer

- gauge - hoekmeter (carburateurger. om smoorklepopeningshoek te

meten), mal(letje) (carburateurger.)

- stand - gradenboogstandaard, -steun, hoekmeterstandaard

- iron - hoekijzer

angular - hoekig

- cable socket - rechthoekig gebogen kabelschoen

anionic ED painting [anodic (Elektro-Deposit) painting] - elektroforese lak

- painting - anode dompelbad (lakprocedure waarbij voorwerp een

postieve lading krijgt), anaforese dompelbad

anneal, to - uitgloeien

annealing - verwarmd metaal langzaam laten afkoelen om het bepaalde

gewenste eigenschappen te geven, warmtebehandeling

annular - ringvormig

annulus - ringwiel, wiel met inwendige vertanding

anode - anode

anodic ED (Electro-Deposit) painting - elektroforese lak

anodized aluminium - geanodiseerd aluminium

ante chamber - voorkamer

antenna - antenne

- cord - antennekabel

- feeder - antennedruad, -kabel

- motor control relay - bedieningsrelais v. antennemotor

- -related - samenhangend met antenne (bv. storing)

- trimmer - antennetrimmer

anthraquinone yellow - anthrachinon geel (kleurpigment in lak)

anti-beading agent - antiweghaalmiddel (in lak)

- bleeding sealer - antidoorbloedingssealer

- burst safety lock - niet openspringend veiligheidsslot

- chipping paint - antisteenslaglak

- corrosion treatment - antiroestbehandeling

- dazzle light - dimlicht

- - mirror - antiverblindingsspiegel

- - screen - zonneklep, -scherm

- - switch - dimschakelaar

- dive brake system - antiduikremsysteem

- foam agent - antischuimmiddel

- freeze - antivries

- freeze hydrometer - antivriesmeter

- mixture - antivriesmengsel

- glare inside rear view mirror - antiverblindingsbinnenspiegel,

binnenspiegel met antiverblindingsstand

- knock - antiklopklopvastheid

- - rating - octaangetal

- lacerative windshield - antiverwondingsvoorruit

- lock brake system - antiblokkeerremsysteem

- - - - actuator - regeleenheid v. antiblokkeerremsysteem

- - device - antiblokkeerinrichting

Anti-Lock System - antiblokkeerremsysteem (AP/Lockheed, Engeland, in

Fiat Uno Turbo '88)

- oxidant - antioxydatiemiddel

- pollution device - inrichting voor vermindering v. luchtvervuiling

- rattle rubber - antiratelnubber

- rattle spring - trillingsdempveer

- roll bar (A) - stabilisatorstang

- rust treatment - antiroestbehandeling

- shrinkage sealer - antikrimpsealer (voor lak)

- spatter compounds - antihechtmiddel (bij lassen)

- squeal shim - antipiepplaatje (in schijfrem)

- - spring - antipiepveertje (in schijfrem)

- static - antistatisch

- stretch agent - antirek toevoeging (in lak)

- theft device - antidiefstalapparaat, -voorziening

- thrust - antidruk, tegen-

- yellowing - antivergeling (v. lak)

- theft alarm - alarminstallatie tegen diefstal

anvil - aambeeld

- contact - onderbrekerhamer

- point - onderbrekerpunt

APAA (Automotive Parts & Accessories Association) show (A) - Automo-

bielonderdelen en Accessoires Association tentoonstelling

APC - [Saab 900 Turbo (motor kreeg APC, injectie, 16 kleppen en geregelde

3-weg katalysator)]

aperture - boring, opening

A.P.I. (American Petroleum Institute) (A) - normalisatiecommissie op

het gebied v. de olieclassificaties

A.P.I. (American Petroleum Institute) grade (A) - A.P.I. kwaliteit (v. olie)

A.P.I. (American Petroleum Institute) gravity (A) - soortelijk gewicht

in A.P.I.

apitong load - hardhout (vloer in vrachtwagen)

apparatus - apparaat, toestel

appear, to - verschijnen

appearance - uiterlijk, uitstraling (v. lak)

appendice - aanhangsel, toevoegsel

appliance - toestel ?

applicable - desbetreffende, toepasbaar, v. toepassing op, - - zijnde

area - v. toepassing zijnd gebied

model - toegepast op model, v. toopassing op model

application - toepassing

applied - aangetrokken (parkeerrem)

apply, to - aanbrengen, -trekken (parkeerrem), -vragen, toepassen, verwerken

- battery voltage across terminals A and B, to - accuspanning op de

aansluitingen A en B zetten, sluit accuspanning aan op aansluitingen A en B

- for a patent, to - octrooi aanvragen

- force, to - druk/kracht uitoefenen op

- into, to - zetten op (bv. perslucht)

- to, to - aanbrengen op, uitoefenen op

- the brakes, to - remmen

- vacuum to, to - vacuum zetten op

appropriate - juiste, passend voor

approx. (approximately) - benaderend, circa, ongeveer

APS (Automatic Program Selection) knob - knop voor automatisch kiezen/opzoeken

v. een nummer (cassettespeler)

APV (All Purpose Vehicle)- multifunctioneel voertuig, zie All Purpose Vehicle

aquasplaning - auto "drijft" op het op de weg liggende water en is

tijdelijk onbestuurbaar, hydrodynamische druk onder

de band welke zo hoog is dat de resulterende

opwaartse kracht gelijk is asn de wielbelasting en de

band drijft op het water waardoor auto tijdelijk

onbestuurbear is, banden zonder vaste grip op wegdek

glijden over een waterfilm, hydroplaning

arc, to - overspringen (v. vonk)

- boog

- brazing - vlamboogsolderen

- generation - genereren v. vlamboog

- voltage - vlamboogspanning

- welder - elektrisch lasappareat

- welding - (vlambooglassen (is een vorm v. smeltlassen)

ARC (Automatic Ride Control) - computergestuurd en elektronisch

geregeld systeem dat de vering automatisch asn rijstijl en

rijomstandigheden aanpast (o.a. Rolls Royce type Silver Spirit 2, Silver

Spur 2, Corniche 3)

area - gebied, gedeelte, oppervlakte, (werk)omgeving

- application - geldig voor, v. toepassing op

area of bearing - draagvlak

ARI (Auto-Radio Information) - autoradio-informatie, verkeersinformatie

(op radio)

arm - arm?

- ball joint - stuurkogel

- bushing - draagarmbus, lager-

- (-)rest - armleuning, -steun

- rocker - tuimelaar

armature - anker (startmotor)

- coil - anker (startmotor), -spoel

- core - ankerkern, weekijzeren kern

- shaft - ankeras (startmotor)

armour - pantsering

- material - pantsermateriaal

- spindle - ankeras

- winding - ankerwikkeling

armoured car - gepantserde auto, pantserwagen

armrest panel base upper - bovenzijde v. armsteun

aromatic - aromatisch

- compound hydrocarbon type - aromatische samengestelde koolwaterstof

(oplosmiddel in lak)

- hydrocarbon - aromatische koolwaterstof

arrange in order, to - in de goede volgorde leggen/plaatsen, op volgorde houden

arrangement - opstelling

arrow - pijl

ARS (Automatic Recirculation System) - systeem bestaande uit een sensor

achter de grille welke sterke luchtverontreiniging meet en

automatisch het compartiment v. de auto afsluit v. de aangezogen

buitenlucht (BMW 350i '91)

articulated coach - gelede busuitvoering

artificial - kunstmatig

AS (Acrylonitrile Styrene resin) - acrylonitril styreen kunststof

AS (Air Suction) (JE) - luchtaanzuiging

A/S (Air Suction) (JE) - luchtaanzuiging

as necessary - indien nodig, waar -, zoals -

- shown - zoals aangegeven

ASB (Antiskid Bendix) - antiblokkeerremsysteem (Peugeot)

asbestos - asbest

ASBS (Anti-Slip Brake System) - antiblokkeerremsysteem (Mitsubishi '82)

ASC (Adaptive Suspension Control) - dubbelwandige demper m. 2

elektromagnetische kleppen aan buitenkant v. demper (Armstrong) ASC

(Automatic Skid Control) automatische antislipregeling

ASC (Automatic Stability Control) (A) - automatische stabiliteitsregeling

ASC (Automatic Suspension Control) - automatische schokdemperregeling

(ontworpen door Boge, gemonteerd op Lancia Dedra)

ascend, to - omhoog gaan

ascertain, to - onderzoeken

ash - as (v. sigaar)

- receiver - asbakje

- receptacle - asbakje, schuifplaat v. asbakje

- tray - asbakje

ASI [American Standard of Industry] (A) - Amerikaanse standaardnorm

(vermelding op ruit)

ASLE (American Society of Lubrication Engineers) (A) - Amerikaanse

vereniging v. smeringstechnici

aspect ratio - hoogte/breedteverhouding v. buitenband

asphalt sheet - asfaltlaag (kale vloer zonder bovenste mat), bodemplaat,

dempmat (op bodemplast v. carrosserie)

asphaltene - asphalteen

aspirate, to - aanzuigen

assemble, to - assembleren, in elkaar zetten, monteren, samenstellen

assembly - assembleren, samengesteld(e), (samengestelde) eenheid,

samenstel (v. onderdelen)

- of - in elkaar zetten v., montage v., opbouwen v., samenvoegen v.

- - cylinder head - opbouwen/samenstellen v. cilinderkop

- reference mark - merkteken voor fabrieksmontage

assessment method - beoordelingsmethode

assist grip - handgreep

associated with - met betrekking tot

ASTM (American Society for Testing and Materials) (A) - commissie voor

de beproeving van materialen

ASV (Air Suction Valve) - luchtaangklep

ASV (Air Switching Valve) (JE) - luchtschakelklep

asymetric - asymetrisch

at an angle - onder een hoek

- hand - bij de hand, onder handbereik

- rest - in ruststand

- short-circuiting the terminal T - met aansluiting T kortgesloten

- stall - test met stilstaande auto (automatische bak)

- starting - bij aanvang, - begin draaien

- unloaded (JE) - in onbeladen toestand, onbeladen

A/T (Automatic Transmission) - automatische transmissie, -versnellingsbak

ATC (Automatic Temperature Control - automatische temperatuurrregeling

(Rover 800 '91)

ATC (Automatic Traction Control) - automatische aandrijfregeling (Saab '89)

ATF (Automatic Transmission Fluid) - automatische transmissie-olie

ATi (Advanced Turbo intercooling) (A) - motortechniek welke lagere NOx,

(stikstofoxyde) waarden, lagere CO (koolmonoxyde) - en lagere HC

(koolwaterstof) - oplevert (DAF).

ATM (Automatic Transmission) - automatische transmissie, -versnellingsbak

atmosphere (atom) - atmosfeer, atmosfeer overdruk

- atmosferisch

- pressure - atmosferische druk

atomic hydrogen welding - ?

atomise, to - vernevelen, verstuiven

atomisation - verneveling, verstuiving

atomization - verneveling (v. lak), verstuiving

atomized - verneveld, verstoven (vioeistof)

atomizer - injector, verstuiver

- nozzle - nevelkop (lakspuiten)

A.T.P. (Automatic Transmission Parking) - parkeerstand v. automatische

versnellingsbak

attach to, to - bevestigen aan

attachment - bijlage, hulpgereedschap, verlengstuk

- bolt - bevestigingsbout

- eye - bevestigingsoog

- pin - bevestigingsstift

attempt, to - proberen

attract, to - aantrekken

attraction - aantrekking

audible - hoorbaar, verstaanbaar

audio - audio

augment, to - vergroten, vermeerderen

Australia - Australie

auto A/C (JE) - automatische airconditioner

auto drain - automatische aftapkrean

- (frictional) single dry plate clutch - zelfstellende enkelvoudige

droge plaatkoppeling

- glass sealer - autoruitenkitset

- maker (A) - autofabrikant

auto parts store - automaterialenzask

- search button - autom, zenderzoekknop (radio)

- tilt away steering column - automatische verstelbare stuurkolom

- transmission (A) - automatische transmissie

- tuning - automatische afstelling (radio)

autogenous - autogeen

- fusing - autogeen snijden

- welding - autogeen lassen

automatic - automatisch

- adjusting lever - automatische stelhevel

- adjusting mechanism - automatisch stelmechanisme

- advance - automatische voorontsteking

- car wash - autowasserette

- changer - wisselaar (v. CD speler)

- disconnecting differential system - freewheel, vrijwiel (op

wielnaaf) (zie A.D.D.)

- engine oil feeder - automatische olie-aanvoer

- ignition advance - automatisch geregelde voorontsteking

- levelizer - automatische nivelleerinrichting

- loading crane - autolastkraan

- painter - lakspuitrobot

Automatic Temperature Control (ATC) - automatische temperatuurregeling

(Rover 800 '91)

- timer - automatische versteller

- timing advance device - inrichting om inspuitmoment aan te passen

- transaxle (bij voorwielaandrijving) - automatische

versnellingsbakautomaat

- transmission fluid level dipstick - oliepeilstok v.

automatische bak

automobile (A) - auto(mobiel)

- component - auto-onderdeel

- paint - autolak

automobilism - automobilisme

automotive engine rebuilding equipment (A) - automotorrevisie-apparaat

- industry - automobielindustrie

- repainting - herstelspuiten v. auto's

- trade - autobranche

Auxiliary Acceleration Pump (A.A.P.) - aanvullende acceleratiepomp,

hulpacceleratiepomp

auxiliary catch lever - veiligheidshaak v. motorkapslot

- equipment - hulpwerktuigen

- hole - hulpgat (in spuitpistool)

- jet - hulpsproeier

- leaf - hulpblad (v. veer)

- seat - extra stoel

available - beschikbear, verkrijgbaar

average - gemiddeld(e)

aviation (F3) knock-rating - klopvastheidsbepaling/bepaling v. het

octaangetal vig. F3 methode voor vliegtuigmotoren

AVL (Automatic Vehicle Location) - centrale welke controleert waar de

voertuigen van een wagenpark zich bevinden (v. Philips)

avoid, to - vermijden

avoidance reaction - vermijdingsreactie

AWD (All Wheel Drive) (JE) - aandrijving op alle wielen, alle wielen

aangedreven (Mitsubishi)

A.W.G. (American Wire Gauge) (A) - meter voor Amerikaanse schroefdraad

axial - axiaal

- direction - haaks op werkzijde

axis - as, hartlijn

- inclination - fuseedwarshelling

axle - (draag)as

3-axle - 3-asser, 3-assig

axle base - asafstand

- beam - aslichaam

- breakage - asbreuk

- carrier - asdrager

- casing - ashuis

- end - astap

- fracture - asbreuk

- housing - ashuis

- hub - wielnaaf

- bearing - wiellager

- lift - optrekbare as (v. aanhanger)

- lifting device - ashefinstallatie

- shaft (A) - as(drager), steekas, wielaandrijf-, zij-as

- shaft lock (A?) - steekasborg

7-axle telescopic semi deep-loader - 7-assige uitschuifbare semi

dieplader

azeotropic mixture - stikstofhoudend mengsel

azote - stikstof

a little at a time - in kleine stapjes (een klein beetje)

A (Adjust) - afstellen

"A"-pillar - linkervoorstijl

AA (Automobile Association) - automobielbond in Groot-Brittannië (vergelijkbaar met Nederlandse ANWB)

AACS (Active Aero Control System) - tegengaan v. "lift" bij hoge snelheden

aan voor- en achterzijde v. auto (voor verkleint bij snelheden boven 80 km/h een spoiler de ruimte tussen motor en wegoppervlak waardoor een lagedrukgebied onder de wagen ontstaat en deze zich a.h.w. aan het wegdek vastzuigt; achter komt de spoiler boven 80 km/h 14 graden omhoog zodat meer druk op achterzijde ontstaat hetgeen het weggedrag bevordert

(Mitsubishi Starion)

A.A.P. (Auxiliary Acceleration Pump) (JE) - aanvullende acceleratiepomp,

hulpacceleratiepomp

A.A.P. diaphragm (JE) - diafragma v. aanvullende acceleratiepomp, aan

aanvullende acceleratiepomp

AAS (Acrylonitrile Acrylic Styrene resin) - acrylonitril acrylastrubber

styreen kunststof

AAS (Auto Adjustment System) - systeem wearmee schokdempers in 2

standen kunnen worden gezet, nl. stug of niet-stug (Mazda 929)

abbreviation - afkorting

abdomen - (onder)buik

ABLD (Advanced Brake Light Device) - vervroegd remlichtsysteem

(ontworpen door ATAT Technology Ltd., Israel waarbij een sensor op het

gaspedeal de versnelling meet waarmee voet v/h gaspedaal wordt weggenomen

waardoor remlichten oplichten voordat voet het rempedaal indrukt)

abnormal - abnormaal, niet normaal, ongewoon

- noise - afwijkend geluid, bijgeluid, ongewoon geluid

abnormality - afwijking

abolished plug - vervallen plug

about - circa, ongeveer

above - boven (hoger dan)

- listed manual - hierboven aangegeven handboek

abrasion mark - scheurkras (in lak)

abrasive - schurend, schurrmiddel, slijp-

- cloth - scheurlinnen

- compound - (kleppen)slijppasta

- paper - schuurpapier

- wear - abrasieve slijtage

abrupt - abrupt

ABS (Acrylonitrile Butadian Styrene resin) - acrylonitril butadieen

styreen kunststof

ABS [Acrylonitrile Butadiene Styrene (copolymer)] - ABS [Acrylonitril,

Butadieen en Styreen (copolymer)] (vormen samen polymeer)

ABS (Anti-lock Brake System) - ABS-antiblokkeerremsysteem)

A.B.S. (JE/) (Anti-lock Brake System) - antiblokkeerremsysteem (Toyota)

absence - afwezigheid

absolute bare minimum - absoluut noodzakelijk minimum

- - pressure - absolute druk

absorb, to - absorberen, opvangen (schok), opzuigen

- shocks, to - afveren, (schokdempen)

absorption - absorptie, opzuiging

abutment - asngrenzend deel, aanslag, draagvlak

ABV (Air By-pass Valve) - luchtomloopklep

AC (Alternating Current) - wisselstroom

A/C (Air Cleaner) - luchtfilter

A/C (JE/) (Air Conditioner) - airco, airconditioner, airconditioning,

klimaatregelaar, luchtververser

A/C amplifier - airco omvormer

A/G cut relay - uitschakelrelais v. airconditioning

A.C. (alternating Current) - wisselstroom

ACC (accelerate) - accelereren (op knop v. snelheidsregelaar)

ACC (accessories) position - accessoirestand (v. contactslot)

ACC (A/ C/ C/) wiring harness (JE) - accessoireradiovoedingskabel

ACC (A/ C/ C/) (JE) - spanning

accelerate, to - accelereren, gasgeven, versnellen

accelerated motion - versnelde beweging

accelerating ability - acceleratievermogen

acceleration - acceleratie, optrekvermogen, versnelling

- jet - acceleratiesproeier

- pump jet - acceleratiepompsproeier

accelerator (A) - gaspedaal

- cable - gas(klep)kabel

- interlock actuator assy. - gaspedaal ontkoppelservo

- pedal - gaspedeal

- - modulation - gaspedaalstand veranderingen

- pump - acceleratiepomp

- rod - gasstang(etje)

- wire - gaskabel

accelerometer - acceleratietestbank ?

accept, to - aannemen, accepteren

access - inlaat, toegang

- - hole - service gat, - opening

accessibility - toegankelijkheid

accessories - accessoires, toebehoren

accessory - accessoire

- - meter -accessoiremeter ?

- - part - aanbouwdeel (carrosserie)

accident - aanrijding, ongeluk, ongeval

accomodate, to - ruimte bieden aan

accomplish, to - tot stand brengen, voltooien

accomodation - accomodatie, ruimte

according to - afhankelijk v., al near gelang, volgens

accordingly - overeenkomstig

accumobile - elektrische automobiel

accumulate, to - verzamelen

accumulation - opeenhoping

accumulator - accu(mulator), drukaccumulator, verzamelaar

- - piston - accumulatorzuiger (automatische bak)

- - plate - accuplaat

- - vessel - accubak

accuracy - nauwkourigheid, zuiverheid (v. afwerking)

accurate - accuraat, nauwkeurig

acetic butyl - azijnzuurbutyl (oplosmiddel in lak)

acetone - aceton (oplosmiddel in lak)

acetylene - acetyleen, acetyleendessous (rood gemerkte fles)

- - tank - acetyleenfles (rood gemerkt)

ACGBI (Automobile Club of Great Britain and/Ireland) - Automobiel

Club van Engeland en Ierland

achromatic color (white, gray, black) - achromatische kleur (wit,

grijs, zwart) (een kleur welke geen tint en geen verzadiging

heeft, alleen helderheid)

acid - (accu)zuur

- - fumes - zuurdamp

- - proof - zuurvast

- - resisting - zuurbestendig, -vast

- - vapour - zuurdamp

acidimeter - zuurmeter, -weger

acidity - zuurgraad

ACIS (Acoustic Controlled Induction System) -

1. inductiesysteem, variabel inlaatspruitstuk (MR2 en Supra 2 turbo)

acorn - dopmoer

acoustic chamber - klankkast

across - dwars, kruislings, langs, over, tussen

acrylic - acrylaut

- - enamel - 2-componenten acrylaetlak

- - lacquer - 1-component acrylaetlak

- - rubber - acrylaatrubber

- - urethane lacquer - acrylurethaanlak

acrylonitrile - acrylonitril

ACS button - knop voor automatische toonregeling (radio)

ACSD (Automatic Cold Start Device) (JE) - automatische koudstartvervroeging,

koudstartvoorziening

ACT side of vacuumpump - ? kant v. vacuumpomp

Active Footwork System - "actief voetenwerk" (per wiel elektronisch geregelde

schokdempers en onafhankelijke wielophanging op

uitgaande as v. bak, op vooras een planetair

differentieel en achter een gelimiteerde

visco-sperinrichting waardoor wegtrekken met 5000 t/m

zonder wielspin mogelijk is)(Mitsubishi Starion GTO)

Active Four - vierwielaandrijving (Mitsubishi)

ACTS (Automatic Clutch and Throttle System) - automomatische koppeling

action - actie, werking

activate, to - activeren

activated carbon - actieve koolstof

active - actief

- - material - actieve massa

activity - werkzaamheid

actual - werkelijk

- - horsepower - effectief vermogen (pk)

- - pressure - werkelijke druk

actuating came - kettingspanner ?

actuator - bedieningsorgaan, regelaar, regeleenheid, weergever

- - checker - controle-apparaat voor regeleenheid

- - link - servostang

ACV (Air Control Valve) - luchtregelklep

ADA (Auto Directional Antenne) - antennesysteem met 4 ontvangstsensoren

(antennes) op voor- en achterbumperhoeken om een optimaal

hoogfrequentiesignaal te verkrijgen (Blaupunkt) A D A

adaptability - geschiktheid

adapter - aanpassingsplast, pasplaat, verloopmof, -nippel, -stuk

adaption - aanpassing

adaptor - aanpassingsplaat, pasplaat, tandwielkastje met een bepaalde

reductie om km.teller aan te passen aan grotere of kleinere

bandenmaat, tussenstuk (CD speler), verloopmof, -nippel, -stuk

ADD - (Automatic Disconnection Differential) - automatische

differentieelontkoppeling (werkt bij schakelen van H2 naar H4 of

andersom (i.p.v. vrijloopneaf loszetten) -uitschakeling

(Toyota HiLux en 4Runner)

add, to - bijvullen, erbij tellen, optellen, toevoegen

A.D.D. - zie ADD

addendem of tooth (A) - tandkop

addition - toevoeging

additional - bijkomend, extra, toegevoegd

- - outside mirror - caravanspiegel, extra spiegel

- - time - extra tijd

additive - additief, doop, dope, toevoeging, toevoegsel

adequate - doelmatig, geschikt, voldoende

adhere, to - hechten, kleven

- to, to - blijven vastzitten aan

adhered type windshield - ingelijmde voorruit

adherence - hechtcapaciteit (v. plamuur), hechting

adherend - voorwerp (waarop b.v. lak wordt aangebracht)

adhering surface - aanliggende oppervlak

adhesion - adhesie

- (condition) - hechteigenschap, hechting

- feature - hechteigenschap (v. primer-surfacer)

adhesive - afdichtingsmiddel, borg-, kit, kleefmiddel, -stof, lijm

- power - hechting

- set - kitset

- tape - isolatieband, tape

adhesives - kleefstoffen

adiabatic - adiabatisch

- compression - adiabatische compressie

adjacent - naast

- - panel - aangrenzende deel

adjoining - aangrenzend

adjust, to - aanpassen, (af)regelen, afstellen, bij-, (in)stellen

- lash, to - scherp afstellen

- point - afstelpunt, stelboutje >~:contramoer, stopbout, borgmoer

- spring - regelveer

- the protrusion of the screw from the cover, to - het boven het deksel

uitstekende stuk v. de schroef afstellen

- to a snug fit, to - straktrekken (v. veiligheidsgordel)

- clamp - handschroef, schroefklem

- clevis - afstelbaar

- cone - stelconus

- end - stelgaffel

- fitting - verstelbare wartel

- spanner - Engelse sleutel (ger.), verstelbare -

- wrench - verstelbare sleutel (ger.)

adjuster - (af)stelmechaniek (remmen), -mechanisme

- knob - verstelknop

- lock spring - stelborgveer (v. remmensteller)

- setting - stand v. schakelaar

adjusting bar - afstelsteun (dynamo)

- block - stelblok

- bolt - stelbout

- - cam - stelnok

- t - afstelnokbout (voor voertuighoogte)

adjusting damping effect of seat cushion - gewichtsinstelling v. stoelzitting

- hole plug - afstelopeningsplug, -dop, (in ankerplaet)

- lever - gashendel, stelhevel, toerentalverstellingshefboom

- angle - afstelhefboomhoek (carburateur)

- moving angle - bewegingshoek v. gashendel

- spring - stelhevelveer

- lock spring - afstelborgveer (v. remafsteller)

- nut - (af)stelmoer

- lock - borglip v. afstelmoer, borging - -, vergrendeling

- seat - afstelmoerzitting

adjusting screw - regelschroef, (af)stelbout, (af)stelschroef

- - wire - borgUread v. stelschroef

- shim - afstelplaatje (verstuiver), -ring

- - selection using chart - selectietabel v. afstelplaatjes

- stay - afstelsteun

- viscosity - asnpassen v. viscositeit (v. lak)

adjustment - afstelling, in-

- chart - afstelschema

- knob - afstelknop

of a spring - opzetten (weer in de goede vorm zetten) v. een

veer

admissable - toelaatbaar

admission - toelating, toegang

- plug - stelplug .

- STD (Standard) - afstelmaat, -waarde

- load - toelaatbare belasting

- opening - inlaatopening

admit, to - toelaten

admittance - toegang

(ADR) ? Brake Fluid Level Warning Switch - waarschuwingsschakelaar voor

remvloeistofniveau

(ADR) Igniter - ( ? ) ontstekingsmodule

(ADR) OD OFF switch - ( ? ) overdriveschakelaar uit

(ADR) Parking Brake Switch Terminal - aansluiting v. parkeerrem-

schakelaar

ADS (Adaptive Damping System) - variabel dempingssysteem v. schok-

dempers (Mercedes-Benz 500 SL)

adsorbent - adsorptiemiddel

adsorp, to - adsorberen

advance, to - vervroegen (ontsteking)

Advance - vervroeging, voorloop, -ontsteking, -opening, -uitgang

- mechanism - vervroegingsmechanisme

- the vehicle, to - de wagen naar voren duwen/rollen

advanced age vehicle - oudere auto

- ignition - voorontsteking

- opening - vooropening

advantage - voordeel

adverse - ongunstig

aeration - schuimvorming

aerial - antenne

aero (A) - stroomlijn

- styled headlight - aerodynamisch gevormde koplamp

aerodynamic - aerodynamisch

aerodynamics - aerodynamica

aerometer - zuurweger ?

aerosol can - spuitbus

AES (Acrylonitrile Ethylenerubber Styrene resin) - acrylonitril

ethyleenrubber styreen kunststof

AES (Active Exhaust System) - systeem om uitlastgeluid beneden 3500

min-1 te verminderen om in stadsverkeer minder

lawaai te maken (Mitsubishi Starion)

AF (Alternative Frequencies) - alternatieve frequenties op radio m. RDS

(Radio Data System), voorziening welke het de

autoradio mogelijk meakt om tijdens de rit door

verschillende regio's automatisch een bepeald FM

radionetwerk v. de ene naar de andere zender te

volgen (Sony radio-cassettespeler XR-5800 RDS)

AIFC (Air/Fuel Control) - instelbaar variabel doorlaatregister in LPG

toevoer naar motor (Prins Autogassystemen)

affect, to - aantasten

AFR (Air Fuel Ratio) - lucht-brandstofverhouding

AFS (Air Flow System) - meting v. brandstofmengsel (door aansluiting v.

meetpunt op beide atmosferische zijden v. de LPG verdamper/drukregelaar;

doordat deze in steat is te reageren op minimale venturisignalen v. de LPG

carburateur wordt de gastoevoer continu bijgestuurd)

after - na

- fire - knallen in uitlaat, naverbranding

afteradmission - navulling (v. cilinder)

afterburner - naverbrander

afterburning - naverbranding

afterglow - nagloeiing

afterrunning (A) - motor blijft lopen met contact af

against - tegen

age, to - (doen) verouderen

agent - agent, deel, gedeelte, middel

agitate up and down, to - op en neer bewegen

agitator with cover - roermachine met deksel (voor mengen v. lak)

agreement - overeenkomst

agricultural carrier - landbouwcarrier

- tractor - landbouwtractor

AI (Air Injection) - luchtinjectie

aim at, to - streven naar

air - lucht

- bag (A) - stootkussen, veiligheidskussen

- blast injection - luchtverstuiving

- bleed, to - ontluchten

- - - luchtafvoer, ontluchting, ontluchtingsopening

- bleeding - luchtafstroming, ontluchten

- brake - lucht(druk)rem

- breather - ontluchtingsbuis, -opening

- bubble - luchtbel

- buffer - luchtkussen

- cap - luchtkap (v. spuitpistool)

- cell chamber - luchtkamer

- chamber - luchtkamer

- chisel - luchtbeitel

- chuck grinder - luchtslijpmachine

- cleaner - luchtfilter

- - cap - luchtfilterdeksel, -huis, -kap

- duct - luchtfilterkaneal, uitstroomopening

- compressor - luchtcompressor

- conditioner - airco, airconditioner, -conditioning,

klimaatregelaar, -regeling, koelinstallatie

- - amplifier - airco omvormer

- conditioning - luchtbehandeling

- cooled - luchtgekoeld

- cooling - luchtkoeling

- correction jet - luchtcorrectiesproeier

- dashpot - luchtkussen

- disc grinder - luchtslijpflex

- sander - roterende luchtschuurmachine

- dome - luchtkamer

- dryer - luchtdroger

- drying putty - luchtdrogende plamuur

- duct - luchtmond(je), -rooster, -uitstroomopening

- evacuation system - afzuiginstallatie

- filter - luchtfilter

- flow control button - luchtstroombedieningsknop

- meter - luchthoeveelheidsmeter, luchtstroommeter

- mode control damper position - luchtcirculatieklepstand (airco)

- - selection - keuze v. luchtcirculatie

- - freight costs - luchtvrachtkosten

- fuel mixture - brandstof/luchtmengsel

- - ratio - lucht/brandstofverhouding

- funnel - luchtkanaal

- gap - luchtspleet

- - of distributor - luchtspleet v. opneemspoel (ontsteking)

- horn - bovendeksel (v. carburateur)

- - gasket - vlotterkamerdekselpakking

- hose reel - luchtslanghaspel, --trommel

- induction - luchtinductie, -inlaat

- - system - luchtaanzuigsysteem, luchtinductie-

- injection - luchtinjectie

- - pipe - luchtinjectie(ge)leiding, -pijp

- inlet - luchtinlaat

- - damper - luchtinlasklep (verwarmingssysteem)

- - grille - luchttoevoerrooster

- - pipe - beluchtingspijpje

- intake (A) - luchtinlaat

- - chamber - inlaathuis, luchtinlastkamer

- - control lever - luchttoevoerknop

- - - valve - luchtinlastklep, regelhefboom luchtinname, smoorklep

- - - temperature sensor - luchttemperatuursensor

- line - luchtleiding

- mass meter (A) - luchthoeveelheidsmeter

- mix damper - luchtmengklep/schuif

- - control cable - bedieningskabel v. luchtmengklep/schuif (airco)

- - servomotor - servo luchtmengselregeling

- - nozzle - luchtsproeier

- pollution - luchtverontreiniging

- powered - luchtaangedreven

- - chisel - luchtbeitel

- pressure brake - luchtdrukrem

- - gauge - luchtdrukmeter

- - reducer -luchidrukreduceerventiel

- pump - luchtpomp

- - ing - verdringingseffect (v. lucht tussen onderlinge beweging

v. loopvlakdelen v. buitenband)

- purification - luchtzuivering

- purifier - luchtfilter

- regulating screw - luchtregelschroef

- regulator type - luchtregelingstype

- resistance - luchtweerstand

- saw - luchtzaag

- scoop - luchthapper (bv. op motorkap)

- silencer - geruisdemper

- spray gun - persluchtpistool

- spring - luchtveer

- standard cycle efficiency - nuttig effect v. luchtcyclus

- starting - aanzetlucht

- strangler - luchtinlastklep

- suction - asnzulgen v. valse lucht, luchtaanzuiging, -lek

- suction reed valve - luchtaanzuigklep

- - system - luchtaanzuigsysteem

- supply - luchttoevoer

- - duct - luchttoevoerkanaal

- suspended axles with steering axle - luchtgeveerd assenstel met stuuras

- suspension - luchtvering

- swirl chamber - luchtwervelkamer

- tank - luchtketel

- tight - luchtdicht

- to-air intercooled diesel - dieselmotor met intercooler?

- tower - luchtpomp (bij tankstation)

- transformer - luchtregelaar (v. luchtcompressor)

- tube - binnenband, luchtinlaatkanaal

- valve - (aavullende) luchtklep (zonder luchthoeveelheidsmeter)

- vessel - luchtketel

air bag - aanvullend veiligheidssysteem, airbag, luchtzak

airborn dirt - vuil uit de lucht

airco - air conditioner, air conditioning, klimaatregelaar

airless injection - drukverstuiving

- spray painting - lakspuiten zonder perslucht

airport catering truck - viiegluigcateringtruck

airproof - luchtdicht

airtight - luchtdicht

- test - luchtdichtheidstest

AKI (Anti-Knock Index) - antiklopindex (v. brandstof)

alarm - alarminstallatie alarm