Emplacementsbeveiliging

From Termhotel.com

Dutch

  • emplacementsbeveiliging

English

  • interlocking


Source URL: https:zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32707-11.html

Op een emplacement is een rijweg ook een stuk spoor tussen twee seinen maar nu moet worden zeker gesteld dat er geen conflicterende rijwegen tegelijkertijd worden vrijgegeven. Op een emplacement zijn seinen daarom bediende seinen die worden aangestuurd door de emplacementsbeveiliging. Een bediend sein reageert wel op de spoorvrijdetectie als een trein de ingestelde rijweg na het sein op rijdt; het sein valt dan op rood. Maar een bediend sein kan alleen vrijgegeven worden door de emplacementsbeveiliging als voldaan wordt aan een aantal eisen: alle elementen van de rijweg (wissels en spoorsecties) zijn vrij en vastgezet in de goede positie, alle mogelijke conflicterende rijwegen zijn beveiligd door een rood sein, en alle flankerende wissels waarover een andere trein op de rijweg zou kunnen komen (bij negeren van een rood sein) zijn in een veilige stand gezet (flankbeveiliging). Vandaar dat een emplacementsbeveiliging ook interlocking wordt genoemd: niet alleen worden wissels op de rijweg vastgelegd maar ook wissels en seinen van flankerende c.q. conflicterende rijwegen. Een bediend sein wordt dus niet automatisch vrijgegeven als de trein de ingestelde rijweg helemaal heeft verlaten maar het blijft rood totdat een nieuwe rijweg wordt vrijgegeven door de interlocking. Een rood sein betekent dus dat er geen rijweg is vrijgegeven en beschermt ook eventuele conflicterende rijwegen die wel zijn vrijgegeven. De functionaliteiten van een interlocking zijn op te sommen als (1) aansturing en bewaking van de wissels; (2) vergrendel wissels voor rijwegen; (3) vergrendel rijwegen tegen conflicterende rijwegen; en (4) stuur de seininformatie naar de seinen. Dit geldt voor zowel emplacementen als baanvakken waarbij de blokken op de vrije banen per definitie geen wissels bevatten.


Given that mechanisation of points operation was required at Khumani

and Kolomela, the high level choice was between two types of control

systems. The one system is the yard points control system, which is also

referred to as a “yard safety system” or a “yard automation system”. This

system is based on the American type yard system, which allows mechanised

points control but does not provide the capability to monitor traffic

throughout the yard. The basic element is an intelligent control unit at the

set of points. Non-vital overlays in the form of local control panels are

added to allow a controller to operate all the points in a gather from one

panel, situated at the gather. The integrated vacancy control system at a set

of points serves only to track-lock the set, and is not used for tracking trains

through the yard. (IRSE NEWS, ISSUE 181 SEPTEMBER 2012)