Encompassment

From Termhotel.com

See also: encompass

1. het omringen
omsluiting
2. het bevatten
het omvatten
3. het veroorzaken
volvoering