Gap

From Termhotel.com

English

 • gap

Dutch

 • zak (draaibankbed)
 • tussenruimte, ruimte
 • spouw (algemeen)
 • spleetdoorlaat
 • spleet (nauwe opening)
 • spleet (elektrodenafstand)
 • slot (van zuigerveer)
 • opening
 • leemte
 • gat (onronde spleet)
 • gat[1] (opening)
 • bres
 • breuk
 • gaping
 • gap
 • bekdiepte
 • [MECH.ENG.] kuil (tussen tanden)
 • [WELD.] voeg
 • kloof, barst, spleet
 • interval
 • afstand
 • bergengte, ravijn, pas
 • stilte
 • leemte, hiaat
 • tekort
 1. discover a gap in the market = een gat in de markt ontdekken