Immateriële activa

From Termhotel.com
See also: 
immateriële vaste activa =
(IFRS) intangible noncurrent assets
(bkh.) intangible fixed assets
intangible assets

Dutch

  • immateriële activa

English

  • intangible assets (also IFRS)

Wikipedia

Immateriële activa zijn vaste activa die niet tastbaar zijn. Het betreft bezittingen die wel een rol spelen in het financiële proces, maar nooit in het fysieke bedrijfsproces.

Voorbeelden van immateriële activa zijn:Goodwill. Het bedrag dat betaald moet worden voor de overname van klanten. Klanten vertegenwoordigen een potentiële omzet en zo een waarde voor een bedrijf.
• Octrooien, ook wel patenten genoemd. Dit zijn intellectuele eigendomsrechten die de houder in staat stellen om anderen te weerhouden van het produceren/verkopen van producten die vallen onder de claims van het octrooi.
• Research- en ontwikkelingskosten. Kosten die gemaakt worden om een product te ontwikkelen kunnen gespreid worden over de levenscyclus van het product.
• Merken. Voor het ontwerpen en beschermen van een merk worden kosten gemaakt en ook een goede reputatie van een merk vertegenwoordigt waarde.

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Immateri%C3%ABle_activa)
An intangible asset is an asset that lacks physical substance. Examples are patents, copyright, franchises, goodwill, trademarks, and trade names, as well as software. This is in contrast to physical assets (machinery, buildings, etc.) and financial assets (government securities, etc.). An intangible asset is usually very difficult to evaluate. They suffer from typical market failures of non-rivalry and non-excludability.[1]

(https://en.wikipedia.org/wiki/Intangible_asset)