Ingebruikneming, ingebruiknemen, ingebruikname, in gebruik nemen, in gebruik genomen

From Termhotel.com

ingebruikneming

  • van nieuwe producten enz. introduction
  • van pand occupation [1]
  • installatie/machine commissioning; putting into use; putting into operation; putting into operational service [2]
File:Ingebruikname.png
ingebruikname/ingebruikneming: Onroerend Goed Lexicon (OGL)
  1. ingebruikneming van onroerend goed zonder (duidelijke) titel = adverse occupation, squatting | ingebruikname = occupation of
  2. na ingebruikneming van de nieuwe machine = after the new machine came into operation / use / service