Kier

From Termhotel.com

[NED] kier
[ENG] (ook van gordijnen) chink
  slit
  (metselwerk, planken) crack
  gap
[REM] door een kier van de schutting / van het gordijn gluren =
  peek through a crack in the fence / a chink in the curtains