Laaglaagwaterlijn

From Termhotel.com

Dutch

  • laaglaagwaterlijn (LLWS) = ‘(gemiddelde) Laag Laag Water tijdens Springtij’

English

  • lower-low-water line

References

Het voorgaande betekent dat de afhandeling van incidenten en calamiteiten die plaatsvinden bewesten de laaglaagwaterlijn en de zogenaamde basislijnen op de kust en bewesten de lijn ‘Vlissingen-Breskens’ en die vallen binnen de criteria van de Wet BON, buiten de bepalingen van de WRZO.

Naast de bovengenoemde laagwaterlijn wordt ook de term laaglaagwaterlijn/LLWS[1] (de laagste lijn waar vrijwel altijd water staat) gebruikt. De LLWS komt (vrijwel) overeen met de in de ‘Wet grenzen Nederlandse territoriale zee’ gedefinieerde laagwaterlijn.

- ‘Bijlage bij het Eindrapport Project Land-Zeeregelingen - Water, Ramp en (Neder)land.’

‘The low-water line, (necessarily interpreted as the mean low-water line along the Atlantic and Gulf Coasts, and the mean lower-low-water line bordering the Pacific Ocean), was adopted by the Conventions on the Law of the Sea in Geneva, 1958, as the baseline from which a nation's territorial sea would be measured. This, and various other claims, including the entire zonal pattern of offshore water must necessarily be measured from this line.’

Baseline Establishment for Positioning Federal State Offshore Boundaries Harland R. Cravat ; Ronald K. Brewer Paper presented at the Offshore Technology Conference, Houston, Texas, April 1972. Paper Number: OTC-1656-MS https://doi.org/10.4043/1656-MS Published: April 30 1972

  1. LLWS = Laag Laag Water tijdens Springtij. Dit is het herleidingsvlak van waterdiepten op de Nederlandse zeekaarten. Het water kan echter nog lager komen te staan dan dit vlak, omdat het een gemiddelde is van deze laag water situatie.