Lijdend erf vs heersend erf

From Termhotel.com

Lijdend erf (dienende erf)

  • servient land
  • servient tenement
  • servient estate
= Het stuk grond waarvan de eigenaar iets moet toestaan aan de eigenaar van het heersende erf.

Heersend erf

  • dominant land
  • dominant tenement
  • dominant estate
= Het stuk grond waarvan de eigenaar iets mag van de eigenaar van het dienende erf.

Phrases

een erfdienstbaarheid vestigen ten laste van een onroerende zaak als lijdend erf =
to create/establish an easement on an immovable property
het lijdend erf is dienstbaar aan het heersend erf =
the servient tenement serves the dominant tenement

Wikipedia

‘Een erfdienstbaarheid of servituut is een zakelijk recht, en wel een last, waarmede een onroerende zaak - het dienend of lijdend erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersend erf - is bezwaard.’

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Erfdienstbaarheid)
‘As defined by Evershed MR in Re Ellenborough Park [1956] Ch 131, an easement requires the existence of at least two parties. The party gaining the benefit of the easement is the dominant estate (or dominant tenement), while the party granting the benefit or suffering the burden is the servient estate (or servient tenement).

For example, the owner of parcel A holds an easement to use a driveway on parcel B to gain access to A's house. Here, parcel A is the dominant estate, receiving the benefit, and parcel B is the servient estate, granting the benefit or suffering the burden.’

(https://en.wikipedia.org/wiki/Easement)