Louse, lice

From Termhotel.com
‘Er bestaan drie soorten luizen; de hoofd- , kleding- en schaamluizen. Kledingluis wordt ook wel lichaamsluis genoemd en de medische term is Pediculosis humanus humanus.’ (https://encyclopedie.medicinfo.nl/kledingluis)

Louse, lice

Phthiraptera
Dutch = dierluis, dierluizen

Head louse

Pediculus humanus capitis
Dutch = hoofdluis (luis die op het hoofd parasiteert)

Body louse (clothing louse)

Pediculus humanus humanus / Pediculus humanus corporis
Dutch = kleerluis/kledingluis (luis die bij de mens op het lijf en tussen de kleren leeft)
Dutch = lichaamsluis, lichaamsluizen

Crab louse or pubic louse (Pthirus pubis)

Pthirus pubis
Dutch = schaamluis
Dutch = platluis
Dutch = krabluis