Narrative

From Termhotel.com

English

  • narrative (noun)

English

  • verhaal
  • verhalende tekst = narratieve tekst
  • vertelling, beschrijving[1], commentaar
  • verslag, verhaal, commentaar[2]
  • omschrijving
  • [acc.] aantekening bij een mutatie m.b.t. de aard van de transactie of de tegenrekening; Synoniem van het (sub)lemma: narration 4. [acc.] beschrijving van een (onderdeel van) het internebeheersingssysteem[3]
  1. narrative description [acc.] = uitvoerige beschrijving
  2. narrative commentary = toelichting, commentaar
  3. Lexicon Financieel Management Nederlands-Engels (J.A.M. Berkien)