Niet in aantal zijn (om geldig te beraadslagen op een vergaderingen)

From Termhotel.com

Dutch

  • niet in aantal zijn om geldig te beraadslagen

English

  • lack(ing) a quorum
  • a quorum could not be made
  • could not assemble a quorum
  • a quorum has not attended
  • unable to satisfy the quorum requirements
  • a quorum is not present

Examples

  • Is de vergadering niet in aantal dan worden de voorstellen van beslissing verdaagd en ter goedkeuring voorgelegd aan de volgende vergadering van de raad.
  • Mogelijk kwam de algemene vergadering dit jaar wel al een eerste keer samen, maar was die niet 'in aantal' om geldig te kunnen vergaderen.
  • Indien de algemene vergadering niet in aantal is om geldig te beraadslagen, wordt ze opnieuw bijeengeroepen binnen een termijn van maximum dertig dagen.