Occupation concept

From Termhotel.com

English

  • occupation concept

Dutch

  • beroepsconcept
  • beroepconcept

ec.europa.eu

2942 beroepen

De beroepenpijler is één van de drie pijlers van ESCO en structureert de beroepsconcepten in ESCO. Daarbij wordt gebruik gemaakt van hiërarchische relaties tussen beroepen, metagegevens en verwijzingen naar de International Standard Classification of Occupations (ISCO).

Elk beroepsconcept omvat één voorkeursterm en een willekeurig aantal niet-voorkeurstermen en verborgen termen in elke ESCO-taal.

Elk beroep gaat ook vergezeld van een beroepsprofiel. De profielen bevatten een toelichting op het beroep in de vorm van een beschrijving, gebruiksnoot en definitie. Ook bevatten zij een inventaris van de kennis, vaardigheden en competenties die deskundigen als voor dit beroep relevante terminologie beschouwen.’ (src)