Omplooien

From Termhotel.com

2 meanings:

  1. veranderen, ontwikkelen
  2. maken van een vouw (synonym: omvouwen)

External links

References