Opdeciem

From Termhotel.com

Belgian Dutch

  • opdeciem
  • opcentiem
  • afcentiem

Netherlands Dutch

  • opcenten
  • afcenten

Dutch: opdeciem; opcentiem; afcentiem; opcenten; afcenten; opcent; afcent
French: centime additionnel
English: 10% surcharge, etc.; surcharges (centimes additionnels)
Comment: Een opcentiem is in het algemeen een toeslag van één procent op een bepaald tarief. Zo is een opdeciem een toeslag van tien procent, en een afcentiem een korting van een procent. De termen 'opcentiem' en 'afcentiem' zijn Vlaamse termen. In Nederland spreekt men van 'opcenten' en 'afcenten'.

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Opcentiem)