Opvolging

From Termhotel.com

Dutch

  • opvolging

English

Juridisch-Economisch Lexicon (JurLex)

  • (van aangifte) follow-up
  • (in België, controle op kwaliteit en voortgang) follow-up, follow-up action
  • (naleving van regels) observance, compliance
  • (als opvolger) succession

Van Dale nl>en

1. het op elkaar volgen
succession, sequence
2. met betrekking tot een ambt / de kroon
succession
3. het naleven
pursuit (of)
regels observance (of), compliance (with)
geboden obedience (to)

Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14e ed. (2005)

opvolging
1. het op elkaar volgen
2. wijze waarop iets op iets anders volgt
3. het opvolgen in een ambt of functie, op de troon enz.
synoniem: successie
4. naleving (van voorschriften e.d.)
5. [leenvertaling van Fr. suivi] controle op de kwaliteit en de voortgang van een proces of van werkzaamheden
synoniem: follow-up