Outflow

From Termhotel.com

English

 • outflow

Dutch

 • uittreding
 • uitwatering (wegvloeiing)
 • uitstroom
 • uitstroming: uitvoering / afvloeiing, uitstorting
 • uitloop: afvoer, debiet
 • uittrede
 • [AUTOMOT.] afvoer van vloeistoffen
 • [HYDROL.] uitmonding (uitstroming van een rivier)
 • vloed (an outflow of abusive language = een vloed van scheldwoorden)
 • stroom (an outflow of gold bullion = een stroom van ongemunt goud)