Overleggen

From Termhotel.com

overleggen / overlegd / overlegde / overgelegd

1. Laten zien

 • supply
 • provide
 • produce
 • furnish
 • present
 • hand in/over

2. Bij zichzelf overwegen

 • consider
 • debate (with oneself)

3. Beraadslagen

 • consult
 • confer
 • deliberate