Overtrek

From Termhotel.com

Dutch

  • overtrek

English

  • cover
  • duvet cover (dekbed overtrek)
  • case
  • (van verf, lak) coating, cover
  • [AEROSP.] (bepaalde vliegbeweging) stall[1]

External links

References


  1. Overtrek: Overtrek of stall is het proces waarbij, door vergroting van de invalshoek van een vliegtuigvleugel, (komt van het idee dat je de stuurknuppel verder en verder trekt en te 'ver' of 'over' het punt van draagkracht trekt) de luchtstroom het profiel van de vleugel niet meer kan volgen. nl.wikipedia.org Stall: In fluid dynamics, a stall is a reduction in the lift coefficient generated by a foil as angle of attack increases.