Overzicht

From Termhotel.com

Dutch

 • overzicht

English

 • overview, view
 • an overview
 • general view
 • sight of the overall picture
 • details
 • survey
 • summary
 • review
 • listing
 • report
 • outline
 • guide
 • schedule
 • (accounting) statement, summary
 • (fig.) view
 • (lijst) list

Phrases

 • het overzicht verliezen = lose track, lose sight of the overall picture, lose track of something
 • ik heb geen enkel overzicht meer = I have lost all track of the situation
 • een overzicht opstellen = put together a survey
 • zij heeft een overzicht over het hele bedrijf = she surveys / has an overview of the entire business
 • overzicht vanuit de lucht = bird's-eye view
 • zich een overzicht vormen = gain / acquire a survey / an overview
 • een kort overzicht van het voorafgaande = a brief account / review of preceding events
 • een overzicht van de stand van zaken / de politieke toestand = a review of the state of affairs / the political situation

Dictionaries

 overzicht:
 1. het overzien
 1a gelegenheid om te overzien
 1a een goed overzicht over het terrein
 1a zich een overzicht vormen
 1a een overzicht over de geschiedenis hebben
 1a geen enkel overzicht hebben over de lopende projecten
 2. beknopt verhaal, korte opgave
 synoniem: samenvatting
 2a een kort, beknopt, globaal, algemeen overzicht geven van iets
 
 (Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal, 14e ed., 2005)

overview:

‘A general review or summary of a subject’


synonyms: survey, outline, sketch, rundown, review, run-through, notes, recapitulation, recap;
summary, synopsis, precis, résumé, summing-up, abstract, abridgement, digest, compendium, condensation, encapsulation

(Oxforddictionaries.com)