Pile

From Termhotel.com

English

 • pile

Dutch

 • tassen
 • stapelen
 • paal (van gewapend beton)
 • opstapeling
 • ophoping (algemeen)
 • opeenhoping
 • kruis (papierfabricage)
 • hoop (opeenhoping)
 • stijl (funderingspaal van beton)
 • [BUILD.] afheien
 • [BUILD., CIV.ENG.] pijler
 • [CIV.ENG.] heipaal
 • [ELEC.ENG.] zuil
 • [TEX.] pooldek, pool

Phrases

 • pile density = pooldichtheid
 • pile binding = toefbinding, poolverankering
 • pile fabric = poolweefsel
 • pile height = poolhoogte
 • pile length = poollengte
 • pile loop = poollus