Pump

From Termhotel.com

English

pump
a mechanical device using suction or pressure to raise or move liquids, compress gases, or force air into inflatable objects such as tyres

Dutch

pomp
cilinder waarin een zuiger op en neer of heen en weer wordt bewogen tot het verplaatsen van vloeistoffen of gassen

External links