Registreren

From Termhotel.com

Dutch

  • registreren

English

  • (met behulp van (meet)instrument) record, register
  • (in een register schrijven) register; record, enter, file, list[1]
  • (music) registrate
  • (waarnemen, bijv. van seismische activiteit) register, record, sense; (leerlingenlijst) enrol, roll (US); log
  • (inschrijven) register, sign up

References

  1. ‘zijn naam stond niet in het telefoonboek geregistreerd = his name was not listed in the telephone book’