Rooster

From Termhotel.com

Dutch

 • rooster

English

 • (m.b.t. kristallen) lattice
 • (metalen rooster) grate, grating
 • (rasterwerk) grid
 • (rasterwerk: voornamelijk versiering) grille
 • (rasterwerk: van barbecue enz.) gridiron
 • [COMP.] timesheet, time schedule, schedule, timetable, roster
 • (Brits; gebruikelijk Engels) rota
 • (officiële lijst) roll, register
 • (raster) grid, matrix
 • (tabel) grid
 • (grille) grille
 • (houten vloer) pile framing

Phrases

(in België; figuurlijk) iemand op de rooster leggen, roosteren
grill someone, give someone a grilling, put someone on the rack