Sense

From Termhotel.com

English

 • sense

Dutch

 • registreren (bijv. van seismische activiteit)
 • gevoel
 • detecteren
 • aftasten
 • [ELECTRON.] voelen (aftasten)
 • zin, betekenis
 • gevoel, perceptie, besef
 • bedoeling, strekking
 • betekenis, zin
 • (vaag) gevoel; begrip, (instinctief) besef, zin
 • (zintuiglijk) vermogen, zin, zintuig