Sensibiliseren

From Termhotel.com

Dutch

  • sensibiliseren
Van Dale
sensibiliseren
overgank. werkw.; sensibiliseerde; h. gesensibiliseerd
<Fr. sensibiliser
1. gevoelig of gevoeliger maken (m.n. fotografisch en medisch-biologisch, bv. voor medicamenten)
antoniem: desensibiliseren

2. (algemeen Belgisch-Nederlands) (mbt. personen) gevoelig maken voor / (in België) belangstelling wekken voor, bewust maken van / een bepaald probleem, met het oog op de maatregelen die voor de oplossing daarvan noodzakelijk zijn = make someone aware (of something) 

English

  • sensitise/sensitize
  • make someone aware (of something)
Oxforddictionaries.com
sensitise/sensitize
VERB [WITH OBJECT] (often sensitize someone/something to)
1. Cause (someone or something) to respond to certain stimuli; make sensitive:
the introductory section aims to sensitize students to the methodology of the course

1.1 Make (photographic film) sensitive to light:
the kit sensitizes any 35 mm film in hours

1.2 Make (an organism) abnormally sensitive to a foreign substance:
the workers had been immunologically sensitized to the enzyme