Sturen

From Termhotel.com

een richting laten volgen

 • steer (ook van schip / fiets / auto / satelliet)
 • auto ook drive
 • boot ook cox
 • (overgankelijk werkwoord ook) paard, pen, iemands hand guide
 • (algemeen) direct
 • steer, direct
 • (besturen) govern
 • (verzenden) send
 • (bedienen) operate

zenden

 • send
 • goederen forward
 • verzenden dispatch
 • address

bedienen

 • operate
 • (elektriciteit) control, actuate
 • drive (COMP.: sturende resource = driving resource)

naar het roer / stuur luisteren

 • steer (mijn auto stuurt licht = my car steers well / easily, my car is easy to handle)