Tussenkomst

From Termhotel.com
See also: door tussenkomst van

Dutch

  • tussenkomst

English

  • (bemiddeling) mediation, intercession, intermediation
  • (handel) intervention
  • (België, financiële bijdrage) contribution, financial contribution
  • (België, interruptie, onderbreking) interruption
  • (Rv) third-party intervention, intervention, intermediary, intermediation
  • (België, volkenrecht) intervention

Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal

‘tussenkomst’: 
#3 (juridisch) het zich uit eigen beweging mede partij stellen in een burgerlijk proces, als belanghebbende, zonder zich bij een van de partijen volkomen aan te sluiten
synoniem: voeging (2)

‘voeging’: 
#2 (juridisch) het zich-voegen van een persoon, met machtiging van de rechter, bij een van twee gedingvoerende partijen
#2a (in strafzaken) verenigde behandeling

External links