Tussenkomst van een notaris

From Termhotel.com
het onredelijk dat zou worden aanvaard dat andere lidstaten diverse waarmerkingen verlangen, soms zelfs met tussenkomst van een notaris. [...] translations it seems disproportionate to accept that other Member States require multiple certifications, sometimes even through a notary. eur-lex.europa.eu
[...] verrichten van diensten en amendement 166 die voor handelingen waarvoor de wet de tussenkomst van een notaris voorschrijft. [...] freedom to provide services and amendment 166 deletes the derogation for acts requiring by law the involvement of a notary. eur-lex.europa.eu
Als de koper liever de tussenkomst van een notaris wenst, zijn de kosten van de erelonen in dit geval voor zijn rekening. If the purchaser prefers to act via a solicitor, in this case the solicitor's fees will be payable by the purchaser. idelux-aive.be
5. De lidstaten mogen bepalen dat de leden 1 tot en met 3 niet van toepassing zijn op kredietovereenkomsten die volgens de wet door tussenkomst van een notaris moeten worden gesloten, mits de notaris [...] agreements which by law are required to be concluded through the services of a notary, provided that the notary confirms that the consumer is guaranteed the rights provided for under Articles 5 and 10. eur-lex.europa.eu