VOL-VCA

From Termhotel.com
VCA = Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
SCC = Safety Checklist Contractors

Dutch

  • VOL-VCA

English

  • SOS-SCC
VOL-VCA
Met een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen in het belang van uzelf en de mensen aan wie u leidinggeeft.  (https://www.vca.nl/diplomas-certificaten/vol-vca)

SOS-SCC
A Safety for Operational Supervisors SCC diploma (SOS-SCC) shows that you have a basic knowledge of safety, health and the environment and that you can apply this knowledge in the interests of yourself and those you manage. (https://www.vca.nl/home/diplomas-certificates/sos-scc)

External links

References