Wet Verbetering Poortwachter (WvP)

From Termhotel.com


Dutch

  • Wet Verbetering Poortwachter (WvP) (1 jan. 2002)

English

  • Eligibility for Permanent Incapacity Benefit (Restrictions) Act (JurLex)
  • Eligibility for Permanent Invalidity Benefit Restrictions Act (Wet Verbetering Poortwachter, WvP) (Michael Beijer)
  • new occupational disability legislation (someone on Proz)
  • Long-term curtailment of absenteeism (owing to sickness) Act (jarry (X))

External linksl

Examples

Dutch English Source
De opnieuw forse daling van het ziekteverzuim (van 4,6% in 2002

[...] naar 4,1% in 2003) is mede een gevolg van de Wet verbetering poortwachter uit 2002, die verantwoordelijkheden van managers [...] en medewerkers bij verzuim expliciet vastlegt.

The further sharp fall in absenteeism due to sickness (from 4.6% in 2002 to 4.1% in 2003) is due partly to [...] the Eligibility for Permanent Invalidity Benefit (Restrictions) Act (Wet Verbetering Poortwachter) of 2002, which explicitly [...] spelt out the responsibilities of managers and employees in regard to absenteeism. rabobank.com
In 2003 werden voor 300 managers bijeenkomsten gehouden over de Wet verbetering poortwachter. In 2003, meetings were held for 300 managers on the subject of the Eligibility for Permanent Invalidity Benefit (Restrictions) Act. rabobank.com
Dit komt mede door bijvoorbeeld de goede borging van de Wet Poortwachter, maar ook door de groeiende stabiliteit van de organisatie, [...] nuon.com This decision was partly enabled by the safeguards under the ‘Wet Poortwachter’ (Absenteeism Reduction Act) but also reflects the growing stability [...]

References