aandrukken

From Termhotel.com

Dutch

  • aandrukken
  • aangedrukt
  • drukte * aan

English

  • press on, press-on
  • hold down, hold-down
  • push
  • press
  • pressure

External links

Examples

Dutch English Source
Oppervlakken samenbrengen en indien mogelijk, aandrukken zonder te verschuiven gedurende ongeveer 50 seconden. Bring the surfaces together and if possible, press against one another without shifting for around 50 seconds. novatech.be
iets harder aandrukken push / press something harder
Het zadel met de duimen meerdere seconden aandrukken. Press down firmly on the base for several seconds. hellermanntyton.nl
Direct de strip hier op aanbrengen en aandrukken in de richting van de haargroei. Quickly place the removal strip on the skin, pressing down into the direction of hair growth. phoeniximport.nl
Zaaien onder glas, zaad licht bedekken, aandrukken en licht vochtig houden. Sow in a greenhouse and lightly cover seeds, then press and keep slightly moist. gardenseeds.nl gardenseeds.nl

References