aangeleverd

From Termhotel.com

Note that ‘aangeleverd’ (aanleveren) sometimes means more than just ‘supplied’. It can also mean ‘received’.

See: https://context.reverso.net/translation/dutch-english/krijgt+aangeleverd
1944 In december raakt Berssenbrugge betrokken bij spionageactiviteiten van de verzetsgroep 'G', ook wel genoemd M.I.D.-groep, en krijgt documenten aangeleverd om fotografisch te reproduceren. 1944 In December, Berssenbrugge becomes involved in espionage activities of the resistance group 'G', also known as the M.I.D. Group, and receives documents that are to be photoreproduced.
Het distributiecentrum kan niet distribueren als het geen pakjes aangeleverd krijgt. Distribution plant can't distribute if it's not getting deliveries.