aansluiten bij

From Termhotel.com

Dutch

  • aansluiten bij

English

  • (behoefte) to fit in with
  • (passend verbinden) fit with, close up with
  • (bij een grotere organisatie) to affiliate with
  • (de praktijk) to be in line with; to tie in with; to reflect
  • (m.b.t. bedrijfsvereniging) to register with
  • (passen bij) match; be in line with; tie in with; fit in with; blend with
  • (verwachtingen) meet
  • (wensen) suit; match
  • (zich voegen bij) join; link up with