ambtshalve, van ambtswege

From Termhotel.com

Dutch

 • ambtshalve
 • van ambtswege

English

 • officially
 • in one's official capacity
 • on its own initiative
 • of its own motion
 • on its own motion
 • ex officio (‘as a result of one's status or position’)
 • by virtue of its office
 • as a matter of course (‘Something which is to be expected as following the natural course or order of things.’)
 • of its own initiative
 • (fisc.) estimated

Refs

Ambtshalve aanslag / aanslag van ambtswege
Bij een ambtshalve aanslag stelt de inspectie der belastingen het belastbaar bedrag vast door een schatting te maken voor de belastingplichtigen die geen boekhouding hoeven bij te houden, geen belastingaangifte wordt ingediend of wanneer het bedrag niet kan worden bepaald uit de administratie.

(https://www.jureca.be/verklaring/ambtshalve-aanslag-aanslag-van-ambtswege)