associëren

From Termhotel.com

Dutch

  • associëren, associeren

English

  • associate
  • associate/affiliate (verbinden wegens enig belang, een verbintenis aangaan)
  • link (koppelen)

Dictionaries

associëren
(1) verbinden wegens enig belang, een verbintenis aangaan
(2) in een biologische gemeenschap verbinden
(4) associaties tot stand brengen, in de geest verbinden, samenvoegen

(Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal)